Over ons

De Nationale Opleiding MediaCoach is een post-HBO opleiding, die wordt georganiseerd door de non-profit Nationale Academie voor Media & Maatschappij (www.mediaenmaatschappij.nl) met als doelstelling het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die in hun eigen werkomgeving met jeugd in aanraking komen. Mediawijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze fundamenteel gemedialiseerde wereld. De Europese Commissie ondersteunt de opleiding vanuit het Leonardo Da Vinci fonds met als doel het aanbieden van professionele en innovatieve beroepstrainingen, die deelnemers van hoogwaardige kennis, vaardigheden en kwalificaties voorzien.

Zie de website www.mediaenmaatschappij.nl voor meer informatie.

Monique Mak
Monique Mak Nationaal MediaCoach
Monique Mak werkt met jongvolwassenen die de opleiding tot Pedagogisch medewerker voor verschillende werkvelden volgen. Monique is begonnen als Nationaal MediaCoach maar heeft binnen de Academie in een hoog tempo haar kennis uitgebreid als Social Media Professional en als Excellent Docent Media en Maatschappij.
Leon Berkers
Leon Berkers Nationaal MediaCoach
Léon Berkers is als Nationaal MediaCoach werkzaam op het Sondervick college in Veldhoven. Hij is een van de eerste pedagogisch conciërges die aan de opleiding deel heeft genomen. Sinds zijn certificering blijkt dat collega’s hem beter op zijn mogelijkheden inschatten. Hem valt op hoe kinderen kunnen overlopen van enthousiasme voor social media, maar tegelijkertijd naïef zijn in de impact. Hij is ervan overtuigd dat juist híer de kans ligt voor MediaCoaches.
Magda Steegh
Magda Steegh Nationaal MediaCoach
Magda Steegh is als specialist educatie werkzaam in de Bibliotheek Gelderland Zuid. Na haar geslaagde afronding van de Nationale Opleiding MediaCoach is ze zich verder gaan specialiseren; zo is ze ook gecertifcieerd Social Media Professional en Anti Pest Coördinator: “Ik zie mijn taak als MediaCoach voornamelijk in actief het bewustwordingsproces op gang te brengen bij docenten, ouders, verzorgers en 50 plussers van voor-en nadelen nieuwe media en hoe hiermee om te gaan en hen hierbij te ondersteunen.”