Nationale Opleiding MediaCoach

Over de Nationale Opleiding MediaCoach

lerarenregisterZie de Studiewijzer voor uitgebreide informatie en de inhoudelijke opzet van de Nationale Opleiding MediaCoach.

De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Doelstelling Nationale Opleiding MediaCoach

De Nationale Opleiding MediaCoach is een post-HBO opleiding, die wordt georganiseerd door de non-profit Nationale Academie voor Media & Maatschappij (www.mediaenmaatschappij.nl) met als doelstelling het verbeteren van de mediawijsheid van professionals die in hun eigen werkomgeving met jeugd in aanraking komen. Mediawijsheid is de combinatie van kennis, vaardigheden en mentaliteit die mensen nodig hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in deze fundamenteel gemedialiseerde wereld. De Europese Commissie ondersteunt de opleiding vanuit het Leonardo Da Vinci fonds met als doel het aanbieden van professionele en innovatieve beroepstrainingen, die deelnemers van hoogwaardige kennis, vaardigheden en kwalificaties voorzien.

 
Voor meer informatie over de opleiding MediaCoach zie de website van de Nationale Opleiding MediaCoach.
 
Voor meer informatie over de Nationale Academie zie de website van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij.
nationaalmediacoach150

 

 

Monique Mak
Monique Mak Nationaal MediaCoach
Monique Mak werkt met jongvolwassenen die de opleiding tot Pedagogisch medewerker voor verschillende werkvelden volgen. Monique is begonnen als Nationaal MediaCoach maar heeft binnen de Academie in een hoog tempo haar kennis uitgebreid als Social Media Professional en als Excellent Docent Media en Maatschappij.
Leon Berkers
Leon Berkers Nationaal MediaCoach
Léon Berkers is als Nationaal MediaCoach werkzaam op het Sondervick college in Veldhoven. Hij is een van de eerste pedagogisch conciërges die aan de opleiding deel heeft genomen. Sinds zijn certificering blijkt dat collega’s hem beter op zijn mogelijkheden inschatten. Hem valt op hoe kinderen kunnen overlopen van enthousiasme voor social media, maar tegelijkertijd naïef zijn in de impact. Hij is ervan overtuigd dat juist híer de kans ligt voor MediaCoaches.
Magda Steegh
Magda Steegh Nationaal MediaCoach
Magda Steegh is als specialist educatie werkzaam in de Bibliotheek Gelderland Zuid. Na haar geslaagde afronding van de Nationale Opleiding MediaCoach is ze zich verder gaan specialiseren; zo is ze ook gecertifcieerd Social Media Professional en Anti Pest Coördinator: “Ik zie mijn taak als MediaCoach voornamelijk in actief het bewustwordingsproces op gang te brengen bij docenten, ouders, verzorgers en 50 plussers van voor-en nadelen nieuwe media en hoe hiermee om te gaan en hen hierbij te ondersteunen.”